ประกาศ! ข้อบังคับล่าสุดเรื่องการใส่หน้ากาก เริ่ม 26 เมษายน นี้

ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีก 60 จังหวัด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านและเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 เมษายน เป็นต้นไป