ขยายเวลาการตรวจหาโรคโควิด-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่ม 2 เดือน จาก 16 เมษายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564 สำหรับแรงงานข้ามชาติตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563