ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่อยู่   : 520, 502/1-3 ซ.รามคำแหง 39 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร: 02-539-6679

สถานทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย

ที่อยู่ : 518/4 ถนน ประชาอุทิศ (ซอยรามคำแหง 39) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

เบอร์โทร: 02-957-5851-2

อีเมล : camemb.tha@mfaic.gov.kh

เว็บไซต์ : https://cambodiaembassyinthailand.wordpress.com/

สถานทูตสาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ประจำประเทศไทย

ที่อยู่: 132 ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500  

เบอร์โทร: 02- 233-2237, 02-233-7250, 02- 234-4698, 02-237-7744 

ติดต่อที่ปรึกษาด้านแรงงาน: 094-884-5484 

อีเมล: bkkmyanmar2013@gmail.com 

เว็บไซต์: http://www.myanmarembassybkk.com/