ကြေငြာချက် ! ဧပြီ ၂၆ ရက်မှစတင်၍ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ခြင်း နောက်ဆုံးစည်းမျည်း စတင်မည

ဘန်ကောက်နှင့် အခြားခရိုင် ၆၀ ရှိသူများသည် အပြင်ထွက်သည့်အချိန်နှင့် အများပြည်သူနေရာများ၌ သွားလာချိန်တွင် အဝတ် သို့မဟုတ် ဆေးဘက်သုံး နှာခေါင်းစည်း ကို အမြဲတပ်ဆင်ထား ရမည်။ ၄င်းကို ဧပြီလ ၂၆ ရက်မှစတင်မည်။

၂၇ ရက် ဧပြီ ၂၀၂၁ အထိ သတင်း အချက်အလက်
သတင်းရင်းမြစ်-ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန၊ သတင်းအေဂျင်စီ နှင့် COVID-19 အချက်အလက်စင်တာ