ဘန်ကောက်ဧရိယာနေ အခန်း ၃၃ အရ အာမခံ ထားရှိသူများ အတွက် အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ရုံးမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာကို ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။