ကြေငြာချက် ! ဧပြီ ၂၆ ရက်မှစတင်၍ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ခြင်း နောက်ဆုံးစည်းမျည်း စတင်မည

ဘန်ကောက်နှင့် အခြားခရိုင် ၆၀ ရှိသူများသည် အပြင်ထွက်သည့်အချိန်နှင့် အများပြည်သူနေရာများ၌ သွားလာချိန်တွင် အဝတ် သို့မဟုတ် ဆေးဘက်သုံး နှာခေါင်းစည်း ကို အမြဲတပ်ဆင်ထား ရမည်။ ၄င်းကို ဧပြီလ ၂၆ ရက်မှစတင်မည်။