၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ ပြဌာန်းချက်အရ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသိမ်းဆည်းစုဆောင်းခြင်းအား ၂၀၂၁ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၁ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ အထိ အချိန် ၂လထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်း