หลีกเลี่ยงพฤติกรรมรวมกลุ่มหรือการจัดปาร์ตี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19