แอนิเมชันข้อมูลเกี่ยวกับโควิดสำหรับแรงงานข้ามชาติ (IOM animation)

วีดิทัศน์แอนิเมชันเกี่ยวกับโควิด 19 สำหรับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ คำแนะนำในการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อ การปิดชายแดน และการจำกัดการเดินทาง ตลอดจนแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษากัมพูชา

ภาษาเมียนมา

ภาษาลาว