การใช้ชีวิตในหอพักให้ปลอดภัยจากโควิด-19 – การป้องกัน

เพื่อส่งเสริม “การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในหอพัก” วิดีโอนี้จะแจ้งให้นายจ้างและคนงาน (โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ) ทราบถึงขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (และไวรัสอื่น ๆ) เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนกลางให้ปลอดภัยและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในหอพัก  นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลสำหรับผู้อยู่อาศัยในหอพักที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และ/หรือรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19