การปฏิบัติตนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดระหว่างการกักตัวในโรงพยาบาลสนาม