ข่าวด่วนสำหรับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

📢📢🔥   ข่าวด่วนสำหรับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 🔥📢📢  ทราบหรือไม่ว่าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป นายจ้างของคุณสามารถขอให้รัฐบาลไทยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้คุณได้ฟรีในที่ทำงาน ไม่ว่าคุณจะมีสัญชาติใดก็ตามดูเงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่ ⬇

1. เฉพาะนายจ้างที่ว่าจ้างพนักงานมากกว่า 50 คน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือแรงงานข้ามชาติ มีสิทธิ์ขอตรวจโควิด-19ให้แรงงานไม่ว่าแรงงานนั้นจะมีสัญชาติใดก็ตาม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. โครงการนี้ให้สิทธิ์เฉพาะนายจ้างเท่านั้นในการยื่นขอรับการตรวจโควิด-19 ฟรีในสถานที่ทำงาน คุณไม่สามารถร้องขอเองได้

3. หากคุณต้องการขอรับการตรวจโควิด-19ด้วยตัวเองนอกสถานที่ทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถไปที่หน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการแก่บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย กรุณาโทรติดต่อสายด่วนศูนย์โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันและสถานที่ที่หน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่จะให้บริการแก่ผู้มิได้มีสัญชาติไทย หากเป็นไปได้ ขอให้เพื่อนร่วมงานชาวไทยช่วยติดต่อสายด่วนให้เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับสายอาจพูดได้แต่ภาษาไทยเท่านั้น

4. เมื่อนายจ้างแจ้งยืนยันว่าคุณสามารถตรวจโควิด-19ในสถานที่ทำงานได้แล้ว คุณต้องกรอกแบบฟอร์มหมายเลข 2 ที่ https://bit.ly/3qdPZQB

5. แบบฟอร์มมีให้บริการในภาษาไทยและเมียนมา โดยคุณจะต้องกรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกในครอบครัวของคุณ แล้วนำติดตัวมาด้วยในวันที่ตรวจโควิด-19 ในที่ทำงาน ในวันที่คุณได้รับการตรวจโควิด-19 ในที่ทำงาน คุณต้องแสดงเอกสารประจำตัว (เช่น หนังสือเดินทาง บัตรชมพู บัตรประจำตัวประชาชน) และยื่นแบบฟอร์มหมายเลข 2 ที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ทำการตรวจ  เจ้าหน้าที่จะบันทึกชื่อและข้อมูลครอบครัวของคุณเพื่อใช้ติดตามการตรวจโควิด-19 เท่านั้น

หากคุณมีคำถามใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาครได้ที่

☎️ 065-549-3322; ☎️ 098-872-6632 (24 ชั่วโมง)

☎️ 034-871-270; ☎️ 034-871-268 (8.30 – 16.30)

แฟกซ์: 034-871-271

#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร #สสจสมุทรสาคร
#COVID19 #มหาชัย
#ไวรัสโคโรน่า2019
#วิธีป้องกันไวรัสโควิด-19
#ไม่ตระหนกและไม่ประมาท