เมื่อแรงงานข้ามชาติหญิงเดินทางมาทำงานในประเทศไทยช่วงโควิด-19 ควรรู้อะไรบ้าง?