การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 และไม่ละทิ้งการพัฒนาทักษะให้แรงงานข้ามชาติ ส่งผลดีต่อธุรกิจทั้งในช่วงวิกฤตและหลังจากนี้อย่างไร?