ຂ່າວດ່ວນສຳລັບແຮງງານຂ້າມຊາດໃນຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ

📢📢🔥 ຂ່າວດ່ວນສຳລັບແຮງງານຂ້າມຊາດໃນຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ 🔥📢📢  ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ວ່າ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງໄປຍັງລັດຖະບານໄທໃຫ້ດຳເນີນການກວດພະຍາດ COVID-19 ໃນບ່ອນເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນສັນຊາດໃດກໍຕາມ.ສາມາດອ່ານເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນການສະໝັກໄດ້ທີ່ນີ້ ⬇

1. ສະເພາະນາຍຈ້າງຜູ້ທີ່ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຮງງານໄທ ຫຼື ແຮງງານຂ້າມຊາດ, ພວກເຂົາມີສິດຂໍກວດພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ແກ່ຄົນງານຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກສັນຊາດໃດໆທັງນັ້ນ;

2. ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້, ມີພຽງນາຍຈ້າງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຂໍໃຫ້ດຳເນີນການກວດພະຍາດ COVID-19 ໃນບ່ອນເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໄດ້. ທ່ານໃນນາມແຮງງານແມ່ນບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

3. ຫາກທ່ານຄິດຢາກກວດພະຍາດ COVID-19 ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍໄປຫາໜ່ວຍງານບໍລິການສຸຂະພາບເຄື່ອນທີ່ບາງແຫ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນໄທ. ທ່ານສາມາດໂທສອບຖາມສາຍດ່ວນ COVID-19 ປະຈຳຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບວັນທີ ແລະ ສະຖານທີ່ກວດພະຍາດ COVID-19 ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນໄທ ທີ່ໜ່ວຍງານບໍລິການສຸຂະພາບເຄື່ອນທີ່ທີ່ໄດ້ເລືອກໄວ້. ຫາກເປັນໄປໄດ້, ຄວນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເປັນຄົນໄທ. ເມື່ອມີການຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ ເນື່ອງຈາກຜູ້ປະກອບການສາມາດເວົ້າໄດ້ແຕ່ພາສາໄທເທົ່ານັ້ນ.

4. ເມື່ອນາຍຈ້າງຂອງທ່ານໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ການກວດພະຍາດ COVID-19 ໃນບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະກອບແບບຟອມ ເບີ 2 ເຊິ່ງມີໄວ້ທີ່ https://bit.ly/3qdPZQB ໃນແບບຟອມຈະຖາມກ່ຽວກັບຊື່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່ຂອງຄົນໃນຄອບຄົວທ່ານ. ຈົ່ງປະກອບແບບຟອມ ພ້ອມຖືຕິດຕົວໄປນຳໃນມື້ກວດພະຍາດ COVID-19 ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

5. ເມື່ອມື້ກວດພະຍາດ COVID-19 ໃນບ່ອນເຮັດວຽກມາເຖິງ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສະແດງເອກະສານປະຈຳຕົວຂອງຕົນ (ເຊັ່ນ: ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດສີບົວ, ບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນ) ຕໍ່ພະນັກງານແພດໝໍທີ່ທຳການກວດພະຍາດໂຄວິດ,  ພ້ອມສົ່ງແບບຟອມ ເບີ 2 ທີ່ໄດ້ປະກອບແລ້ວນັ້ນໃຫ້ທ່ານໝໍ. ເຊິ່ງທ່ານໝໍຈະບັນທຶກຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົວເຮືອນຂອງທ່ານໄວ້, ທັງນີ້ກໍເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດພະຍາດ COVID-19 ເທົ່ານັ້ນ.

ຫາກທ່ານມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ສາມາດສອບຖາມໄດ້ ໂດຍຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການ COVID-19 ປະຈຳຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ ທີ່ເບີໂທ: ☎️ 065-549-3322; ☎️ 098-872-6632 (ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ)

☎️ 034-871-270; ☎️ 034-871-268 (8.30 ໂມງເຊົ້າ – 16.30 ໂມງແລງ)

Fax: 034-871-271

#ສຳນັກງານສາທາລະນະສຸກຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ #ສສສະໝຸດສາຄອນ
#COVID19 #ມະຫາໄຊ
#ໄວຣັສໂຄໂຣນ່າ 2019 
#ວິທີປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄວິດ#ບໍ່ໃຫ້ຕື່ນຕົກໃຈແລະບໍ່ໃຫ້ປະມາດ