သင့်အနေနှင့် မည်သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသနည်း။

ကြေငြာချက် ! ဧပြီ ၂၆ ရက်မှစတင်၍ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ခြင်း နောက်ဆုံးစည်းမျည်း စတင်မည

ဘန်ကောက်နှင့် အခြားခရိုင် ၆၀ ရှိသူများသည် အပြင်ထွက်သည့်အချိန်နှင့် အများပြည်သူနေရာများ၌ သွားလာချိန်တွင် အဝတ် သို့မဟုတ် ဆေးဘက်သုံး နှာခေါင်းစည်း ကို အမြဲတပ်ဆင်ထား ရမည်။ ၄င်းကို ဧပြီလ ၂၆ ရက်မှစတင်မည်။

MitrThai by Migrant Working Group

ဝဘ်ဆိုက် visit ည့်သည်စာရင်းဇယား

0009804
Visit Today : 53
Total Visit : 9804