แอนิเมชันแนะนำการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับแรงงานข้ามชาติ

ภาษาไทย

ภาษาพม่า

ภาษาลาว

ภาษากัมพูชา